שכונת התקווה, אוקטובר 2017

בני ברק | תל אביב 2019

הרצליה, אוגוסט 2014

תל אביב, 2017-2018